Tarafımdan yapılan Denetimler

 1.Denetim Türleri:

A-3. Taraf Denetimleri

B-2. Taraf Denetimleri

C-1. Taraf Denetimleri

2. Denetim Kategorileri:

A-Sistem Denetimi

B-Uygunluk Denetimi

C-Uyum Denetimi

D-İşlem Denetimi

E-Ürün Denetimi

F-Departman Denetimi

G-İç Denetim

H- Dış Denetim (Tedarikçiler)    

I-Süreç Denetimleri 

3. Sertifikam olan ve denetim yaptığım standartlar. 

 A-AS 9100 Rev: C & D (Sertifikasyon Denetimi) (Danışmanlık ve Eğitim) 3. Parti / 2. Parti 1. Parti Denetimleri

 B-ISO 9001: 2015 (Sertifikasyon Denetimi) (Danışmanlık ve Eğitim) 3. Taraf / 2. Parti 1. Parti Denetimleri

 C-ISO 14001-2015 (Sertifikasyon Denetimi) (Danışmanlık ve Eğitim) 3. Parti / 2. Parti 1. Parti Denetimleri

 D-OHSAS-18001 (Sertifikasyon Denetimi) (Danışmanlık ve Eğitim) 3. Parti / 2. Parti 1. Parti Denetimleri