EĞİTİMLER, EĞİTİMCİLER ve UYGULAMALAR

Uzun yıllar boyunca sayısız eğitim aldım. Aldığım bu eğitimlerin hepsi ezber sistemine dayalı ve bu sistem ile büyümüş bir toplumun aldığı ve verdiği eğitimlerdi. Eğitimci slayttı acıyor oradan okumaya başlıyor; Bugünkü, Konumuz ‘’KALİTE’’ Geçmişi, tarihi anlamı tanımı derken konu uzayıp gidiyor.

Eğitimi alanlar bu eğitim günlerini şirketten uzak rahat bir ortamında gibi görüyor, dinliyor ama yanlızca dinliyor. Soru sormak yok, yorum yok. Kısa notlar yazıyor, sınavda çıkabilecek soruları öğreniyor……yazıyor. Nasılsa şirketlerde de eğitim sonrası yeterlilik denetimi yapılmıyor. Nasılsa, Uygulamasının yapılıp yapılmadığını üst yönetim bizede konuyu doküman ve evrakları ile açıkla izah et demiyor.

Yani Liderlik konusuda üst yönetim tarafından yerine getirilmiyor. Eğitim alan kaliteciler ‘’copy-paste’’ yapmayı daha kısa zamanda olduğu için onu yapıyorlar. Derste yanlızca almak istediğini aldığı için yorum yapmak kendi şirketine uygun bir ceket dikmeyi arzulamıyor. Prosedür oluşturmak Talimat yazmak becerilerini geliştirmiyorlar

Günümüzde ‘’ÖĞRENME’’ Kelimesinin anlamı büyük bir sır saklamaktadır. Biz eğitimcilerin amacı bu sırrı dışarı çıkarmaktır. Öğrenme becerisini öne çıkaracak uygulamalar yapılmalıdır. Eğitimde kişilere konu hakkında yorum yaptırılmalıdır. En önemlisi Kalite eğitimleri artık toplu olarak değil ‘’HER ŞİRKETE UYGUN ve O ŞİRKET VERİLMELİDİR’’ Anlatılan öğretilen her konu için örnek materyal her zaman elinizin altında olacaktır. Eğitimi alan insanlarda ne kadar doğru nekadar yanlış olduğunu görecek ve gerçeğini uygulamaya geçirmeye çalışacaktır.

Aynı zamanda; EĞİTİCİDE HER ZAMAN KENDİNİ GELİŞTİRECEK GELECEK YORUMLARA AÇIK OLACAKTIR.

Bir sözcük ya da kelimeden aynı kavramı çıkaramıyorsak işin başında başarısızlığa mahkûm olduğumuzu algılamız gerekmektedir. Bu nedenle Kalite uygulamalarında öncelikle yaklaşım kelimelerin kavramlarının ortak anlaşılmasıdır. Örneğin; Kalite Kontrol-Kalite Güvence- Kalite Yönetimi– bu üç kelimeyi tartışmaya başlayın birçok birbirine karşı algı farklılığı ile karşılaşılırsınız. Kalite ile ilgili eğitimlerde bunlara değinilir ama tartışılmaz, Tek açıklaması şudur. Üç daireyi iç içe çiziniz. En içi kısımdaki ‘’KALİTE KONTROL’’ orta kısımdaki, KALİTE GÜVENCE’’ En dıştaki ise ‘’KALİTE YÖNETİMİ’’ Olarak ve bunuda bir Projede ortaya çıkabileceğini acıkca görürsünüz.

Ne yapmalıyız?

Kanıtlara dayalı uygulamaları desteklemeliyiz. Objektif kanıtların mutlaka gösterilmesi alışkanlığını kazanalım ve kazandıralım. Görev tanımlarını, çok iyi yapalım kişi işe girerken sorumluluğunu, yükümlülüğünü, yetkisini çok iyi bilsin ve anlasın.

LİDERLİK, RİSK ve RİSK ANALİZ KAVRAMI, UYGULAMA, AZALTMA KABUL EDİLEBİLİR RİKSKLER, RİK YÖNETİMİ KONFİGÜRASYON, SÜREÇ (PROSESS) YÖNETİMİ, EĞİTİM, PERSONEL YETERLİLİKLERİ, ÖLÇME DEĞERLENDİRME, İZLENEBİLİRLİK, SATIN ALMA, TEDARİKCİLER VE DENETİMLERİ, İÇ DENETİM PROSESS VE KONFİGÜRESYON DENETİMLERİ VERİ ANALİZLERİ, TRANSFER EDİLEN İŞLER, SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İŞLEMLERİ, ÖZEL PROSESLER, DIŞ KAYNAKLI PROSESLER, BAKIM PLANLARI, KAYNAKLAR, KAYNAKLARIN SAĞLANMASI, SÜREÇLERE UYGUN KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ, TEHLİKE VE OLAYLARIN BELİRLENMESİ TAKİBİ, İLK KONTROLLER, ARA KONTROLLER, SON KONTROLLER, PROJE HAZIRLAMA, EĞİTİM PLANLARI, DÖFLER.UYGUSUZLUKLAR, HATA İŞLEMLERİ, ÖNLEYİÇİ FAALİYETLER, HURDA İŞLEMLERİ, ATIKLAR VE ATIK YÖNETİMİ,İLK MUAYENE (FAI) İŞLEMLERİ, TALEPLER TEKLİFLER, SÖZLEŞMELER, YASAL ŞARTLAR, …………………………………..

Konu ‘’STANDARTLAR’’A gelir dayanır. Kalitecisi okur, uygulama yapar, Denetçisi okur uygulamada hata bulur, Üst yönetim ilgilenmez (yanlızca ilgilendiren ‘’BELGEDİR’’) İnternetten araştırır kaliteci birçok yazı çıkarır. Onu okur bunu okur öbürünü okur. Sonra birini alır, Şirket logosunu değiştirir. ‘Copy-Paste’’ yapar. Sisteme (Yani dosyaya koyar. Birde herkese tebliğ etmiş gibi kâğıt imzalatır. Sonuç ‘’O KADAR EMEK VE PARA HARCANARAK BİRKAÇ KİŞİDE EKMEYESİN FAYDALANSIN DİYE AÇILAN ŞİRKET KENDİNİ KANDIRMIŞTIR. KENDİNİSİNİN KANDIRILMASINADA İZİN VERMİŞİTİR. BİZ KdedeC Şirketi olarak Değerlerimizde; İnsan olmak, Dürüst olmak, Güvenilir olmak, Hoşgörülü olmak, Sürekli gelişerek işimizde LİDER OLMAK.  Konularını benimsedik. Uygulamayada hazırız.

Üst yönetim, liderler, yöneticiler ve çalışanlar, Kalite bir kültürdür.

Bu kültürü Eğitim alarak ve Eğitim vererek, hayatınızın her alanında yaşamayı öğrenip öğretiniz. 

KAZANAN SİZLER OLACAKSINIZ.