HAVACILIK VE SAVUNMADA ONAYLANMAMIŞ SAHTE KRİTİK VE ŞÜPHELİ PARÇA

Servis Bilgi Bülteni Uçuşa elverişlilik
SIB No: 2017-13
Yayınlanma Tarihi: 24 Ağustos 2017
Konu: Şüpheli Onaylı Olmayan Parçalar
Uygulanabilirlik:
EASA web sitesinde yayınlanan şekilde Şüpheli Onaylanmamış Parçalar (SUP) durumlarda kabul edilen ürün (ler), parça (lar) veya cihazlar ve bileşenleri (aşağıda verilen bağlantı).
Not: Bu SIB’nin metnini basitleştirmek ve SUP terimiyle tutarlılık sağlamak için bu SIB, ürün (ler), parça (lar) veya cihaz (lar) ve bileşenlerini ‘parçalarla ilgilidir.
Öneri (ler):
Bir parcanın veya menşei hakkında şüpheniz olduğunda, Güvenlik Yayınları Aracının içeriğine ek olarak bakım organizasyonları, uçak sahipleri, operatörler, bağımsız sertifikalandırma personeli, üreticiler ve parça tedarikçileri, bu SIB’ye yansıyan bilgileri istemek üzere davet edilir ve böyle bir parçayı kuruluşlarına kabul etmeden önce veya bir uçağa takmadan önce, SUP listesinden kontrol edilirler. (bkz. aşağıdaki bağlantıya bakınız).
EASA web sitesinde SUP davaları listesine bağlantı:
Onaylanmamış onaylı parçalar, soruşturma altındaki SUP ve çalınan parçalar (24 Ağustos 2017 tarihinden itibaren) için aşağıdaki web sayfasına bakın.
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aircraft-products/suspected-unapproved-parts
İletişim (ler):
Bu SIB ve SUP listesinin teknik içeriği hakkında daha fazla bilgi için EASA Emniyet Soruşturma ve Raporlama Bölümü, Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçin:
E-posta: IORS@easa.europa.eu EASA web sitesinde SUP davaları listesine bağlantı:
Onaylanmamış onaylı parçalar, soruşturma altındaki SUP ve çalınan parçalar (24 Ağustos 2017 tarihinden itibaren) için aşağıdaki web sayfasına bakın.
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aircraft-products/suspected-unapproved-parts
İletişim (ler):
Bu SIB ve SUP listesinin teknik içeriği hakkında daha fazla bilgi için EASA Emniyet Soruşturma ve Raporlama Bölümü, Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçin:
E-posta: IORS@easa.europa.euLink to the list of SUP cases on the EASA website:
Refer to the webpage below for information on confirmed unapproved parts, SUP under investigation, and stolen parts (from 24 August 2017).
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aircraft-products/suspected-unapproved-parts
Contact(s):
For further information on the technical content of this SIB and the SUP list, contact the EASA Safety Investigation and Reporting Section, Safety Management Directorate:
E-mail: IORS@easa.europa.eu

8.1.4 Sahte Parçaların Önlenmesi / Prevention of Counterfeit Parts ŞİRKETE tedarikçileri AS9100:2016 Bölüm 8.1.4’de tanımlandığı şekilde bir Sahte Parça Önleme Programı oluşturmak, temin ettiği ham malzemeler ya da parçalar arasındaki sahte veya şüpheli parçaları tespit etmek ve Şirket’e raporlamaktan sorumludur.

 “Sahte Parça Engelleme Programı Gereksinimleri” standart parçaların (bağlayıcılar, somunlar, pullar, yaylar, oringler, ek parçalar, pimler vs.) yansıra elektrik, elektronik ve elektro-mekanik parçaların satın alınmasında uygulanır. “AS6174 Orijinal ve Uygun Malzemenin Teminini Sağlanması” standardı sahte parçaları engelleme programının genel ve ana hatlarının belirlenmesinde, sahte parçaların alınması ve montajda kullanılma risklerini azaltmak için kullanılmalıdır.

Aşağıdaki ilave gereksinimler, ŞİRKETE tarafından ürünleri için standart parça Satınalma yetkisi verilmiş tedarikçilerin Satınalma prosesine uygulanır:

 • Sipariş Emri altında Şirket’e teslim edilen parçalar ya da montajlar daha önce kullanılmış / değiştirilmiş / yenilenmiş ya da yanlışlıkla yeni gibi değerlendirilmiş parçalar içermemelidir.
 • Her bir elektrik, elektronik, elektro-mekanik ve standart parça sevkiyatında OEM’in Uygunluk Sertifikası teslim edilmelidir
 • Üst montaj sorumluluğu olan tedarikçileri alt seviye montajları üreten tedarikçiler bu gereksinimleri aktarmaktan ve onların bu gereksinime uygun şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumludur.
 • Tedarikçinin Girdi Muayene prosesi sahte parçaların envantere eklenmemesini, üretimde kullanılmamasını veya başka partilere dağıtılmaması için resmi onay öncesi bu parçaların tespitini (OEM’e kadar olan belge zincirinde bir eksiklik olmadığını gösteren uygunluk belgesinin yeniden gözden geçirilmesi, yüzeysel muayene, vb.) sağlamayı temin etmelidir.
 • Malzeme Kontrolü / Material Control i. Uygunsuz ve elverişsiz parçaların atılmadan önce fiziksel olarak tahribatı gerektirir.
 • Iı. Üretim fazlası ürün yalnızca bu gereksinimlere bağlı kalacak diğer organizasyonlara satılmalı veya elden çıkarılmalıdır.
 • Iıı İade edilen ürün yalnızca doğru ürün iade yetkisi ile kabul edilebilir ve belgelerin orijinal olması talep edilir.
 • Şüpheli veya sahte ürün olduğu teyit edilmiş parçalar kontrol edilmelidir (parçaların teşhis edilmesi, karantinada toplanması, onayın doğruluğunun araştırılması, mühendislik uygunluğunun alınması, sahte parçaların müşteriye bildirilmesi)
 • (6) Bir sipariş emriyle şüpheli bir parçanın gönderildiğinden endişelenildiği takdirde, tedarikçilerin hızlı bir şekilde ŞİRKETi’ı uyarması gerekir.
 • Tedarikçi, kendi hatasından kaynaklı olarak, sahte ürün hükmü ile ilgili olarak iyileştirici maliyetlerden ve/veya uygulanabilir kanun (lar)da belirtilen aldatma cezalarından sorumlu tutulabilir.
 • Satınalma Mühendisi şüpheli veya onaylı sahte parçayı, tedarik zincirine tekrar sokulması engellenen kontrollü durum dışında tedarikçiye gönderme yükümlülüğünde değildir.
 • AS9100 Rev D’ye göre, sahte parça önleme süreçleri şunları dikkate almalıdır:
  • Sahte parçaların bilinçlendirilmesinde ve önlenmesinde uygun kişilerin eğitimi
  • Bir parça eskime izleme programının uygulanması
  • Orijinal veya yetkili üreticilerden, yetkili distribütörlerden veya diğer onaylanmış kaynaklardan harici olarak temin edilen ürünlerin elde edilmesi için kontroller.
  • Parçaların ve bileşenlerin orijinal veya yetkili üreticilere izlenebilirliğini sağlamak için gereklilikler
  • Sahte parçaları tespit etmek için doğrulama ve test metodolojileri
  • Dış kaynaklardan raporlanan sahte parçaların izlenmesi;
  • Şüpheli veya tespit edilen sahte parçaların karantina ve raporlanması.
  • Orijinal parçaların kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarın.
  • Parçaları güvenilir kaynaklardan temin edin.
  • Satın alınan ürünün orijinalliğini ve uygunluğunu garantileyin.
  • Sahte olarak tanımlanan kontrol parçaları soruşturun
  • Ve sahte parçaları diğer potansiyel kullanıcılara, Gerçek üretiçilere Otoriteye ve Devlete bildiriniz.