Danışmanlık

KİMLERDEN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMALI ...

Bir danışmanlık şirketi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar;

1-Danışmanınız ile öncelikle kendisini tanıyınız konuşunuz yetkinliğini belirleyiniz çalışıp çalışamayacağınızı sizi ne kadar tatmin ettiğini belge ve tecrübesini değerlendiriniz.
2-Sisteminizi kuracak kişi şirketin ADI DEĞİL çalıştırdığı personellerdir.
3-Referansı sağlam, Tecrübeli Konusunda Uzman ve güçlü biri olmalıdır.(CV sini inceleyiniz)
4-AS 9100 Hizmeti alacak ise, Havacılık ve Savunma Sanayinde geçirdiği TECRÜBE'sine bakınız.
5-Bu vizyona ne kadar sahip olduğunu konu ile alakalı diğer başlıklar hakkında nekadar eğitim aldığına bakınız.
6-Danışmanın sistem kurmak için size verdiği süreye bakınız.
7-Şirket olarak Alacağınız Belge bazında gerekli ve zorunlu eğitimleride size verecek yetki ve donanıma sahip olup olmadığına bakınız.
8-Şirketinizde bir Eleman gibi Tüm kaliteye sahip olmalı SİZE ÖZEL BİR ÇEKET DİKMELİDİR.
9-Çalışacağınız, Hizmet vereceğiniz şirketlerin kalite sisteminden özel isteyeceği konulara sahip olup olmadığına bakınız.
10-Şirketinizin, Çalışan sayısına, Çalışma alanına, Yetki ve Yetkinliklerinizin ne anlama geldiğini bilip bilmediğine bakınız.
11-Bu alanda kendisinin sahip olduğu eğitimlerinin olup olmadığına bakınız.

12-Danışmanlık süreci içersinde hangi konuların işleneceğini hangi konular hakkında eğitim alınacağını, süreçlerin nasıl detaylandırılacağını dikkat ediniz.
13-Tüm bunların sonucunda ''UCUZ DİYE-MALİYETİ AZ DİYE-ÇOK KISA SÜREDE BELGE VERECEK DİYEREK'' Danışman Aramayınız, Anlaşmayınız'' Belgeler artık Değerli, kıymetli, Anlamlı, Gecerli ve Zorunlu Oldu. TEK KAYBEDEN SİZ OLURSUNUZ-KİMSEYE BİRŞEY OLMAZ.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurma

Niçin Alınmalıdır ?

ISO 9001 2015 Kalite Belgesi bir firma şirket veya organizasyon tarafından aşağıdaki nedenlerden dolayı alınır

Şirket Yönetimini, uluslararası kanıtlanmış bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standart şartlarına yükseltmek isteyen firmalar.
Düzenli sistemleri olan firmaların Müşterilerine veya diğer paydaşlarına sistemlerinin Uluslararası Kalite standartlarında olduğunu kanıtlamak isteyen firmalar.
Şirket Kalite Yönetim Sistemlerini performansını arttırmak veya iyileştirmek isteyen firmalar.
Müşterilerin veya Şirket Ortaklarının zorunlu kılması.
Tedarikçisi konumunda olduğu firmanın firmaların zorunlu tutması.
Yasal otorite olan Kamu kesiminin firmaları ihalelerde eşit düzeyde değerlendirebilmesi amacıyla zorunlu tutması Nedenleri sayılabilir

Ek SL

Ek SL, tüm ISO yönetim sistemleri standartları için yeni üst düzey yapıyı tanımlayan standarttır.

EK SL Nedir?

Ek SL, ISO yönetim sistemleri standartları için yeni yüksek seviyeli yapı sağlar- tarihi ISO Kılavuzunun yerini almış ve halihazırda uygulanmış taban yapısını genişletmektedir.
Aynı temel metin ve ortak terim ve tanımları tanıtmak için oluşturulmuştur. Bu irade:
Standartları düzene sokmak
Standardizasyonu teşvik etmek
Yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak

PRATİK ÖRNEKLER

Ek SL yalnızca gelecekteki yönetim sistemleri standartlarını etkileyecektir- örneğin ISO 9001: 2008'den etkilenmeyecek, ancak yeni ISO 9001: 2015, Ek SL'nin yapısını, ana metnini ve tanımlarını izleyecektir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kurma

Neden Alınmalıdır ?

Uluslararası boyutta çevreye verdiğimiz zararı minimize edebileceğimiz çevre standartları ulusal ve uluslararası kanun mevzuat ve yönetmelikler uygulamaya alınmıştır. ISO 14001 belgesinin alımının önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu standardı bizlere ulusal ve uluslararası mevzuatları uygulamada ön ayak olan ve yaptığı faaliyetlerde çevreyi etkileyen faktörleri minimize etmemizde yardımcı olan bir yönetim sistemi anlayışına sahip olmamızı sağlayacaktır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yön. Sis. Kurma

Niçin Oluşturulmalıdır ?

Yasal Sorumluluk: (4857 kanun gereğince zorunluluk vardır.)

İnsani Yaklaşım: (Vicdani elem duymak.)

Ekonomik Etkenler: (Ceazi işlemler, Tedavi giderleri.)

AS9100 Rev: D Sistemi Kurma.

Neden Alınmalıdır ?

Uluslararası Kalite Grubu Havacılık ve Uzay Sanayisi tarafından geliştirilmiş bir Kalite Yönetim Sistemi Standardı ‘dır.  ISO 9001 üzerine temellendirilmiş olmakla beraber, Havacılık, Uzay ve Savunma endüstrilerine özgü Ekler Görevler Sorumluklar ve yorumlar içermektedir. Bu sektörde Tedarikçilerinde, Tedarikcinizinde, Müşterilerinde Özel istekleri olacağını ve bunları yapmakla uygulamakla ve göstermekle yükümlü olduğunuzu unutmayınız. Kendine özgü ve Seviyesi yüksek bir KALİTE SİSTEMİDİR.

- Entegre Sistem Kurma
- Şirketin Dışsal ve İçsel (Bağlamı anlamında) konuları nelerdir.
- Başlıkları ve Amaçları nelerdir.  
- Stratejisi nedir, Uygulamaları nasıl olacaktır.
- Bunlara ulaşma planları varmıdır.
- KYS ‘nin amaçlanan sonucu nedir.
- Bu iç ve Dışsal meselesi nasıl izleniyor ve nasıl inceleniyor, sonuçları nelerdir.
- Bu iç ve Dışsal konuların ilgileri varmı var ise bunların gereksinmeleri nelerdir.
- Uluslararası başvuruyu nasıl yaparsınız.
- Ürün ve Hizmetler bunlardan hangilerinden etkileniyor.
- Üst yönetimin bağlılığı nasıl oluşuyor.
- Bunlar için kullanılan kaynaklar kullanım için uygun mu kim ve nasıl karar veriyor.
- Üretim Planlama Toplantı ve Üretimin safhaları
- Organizasyon yapısı uygunluğu ve (OEK) Organizasyon el kitabı
- Yönetime uygun belirlenen Organizasyon Şeması
- (FAI) İşlemleri
- Proses ve Süreçlerin belirlenmesi etkileşim şeması
- Proses (Sürec) Denetimleri
- Proses ve Süreçlerin Ölçülmesi Veri Analizinin Yapılması
- Proses ve süreçlerin Sahiplerinin belirlenmesi Süreç kartlarına uygun takibi
- Şirketinin için Yıllık Eğitim, İç denetim, Süreç, Konfigürasyon planlarının hazırlanması.
- ISG Eğitim planlarının takibi
- Dış Tedarikcilerin Denetim planlarının hazırlanması onayı
- İş planlama Adam Saat yönetim ve Takibi
- İç Tetkik (İç) Denetimleri
- 3.Taraf Tedarikci Denetimleri ve soru listesi Hazırlaması
- Tedarikçi yerleşkesi dışında yapılan işin kontrolü,
- Dökümantasyon Revizyon ve Yenileme takip listesi
- Kayıtların Kontrolu Takip ve Arşivlenmesi
- Müşteri mülkiyeti
- Dış dokümanlarının revizyon takibi tebellüğü ve müşteriye onaylatılması
- Misyon, Vizyon, Değerlerin gözden geçirilmesi
- Kalite, Emniyet ve Çevre Politikalarının belirlenmesi ve takibi
- YGG Toplantılarının Girdi ve çıktıların yapılması uygulanması ve takibi
- Sistemde kullanılan Etiketlerin belirlenmesi takibi ve uygulanması
- İç tetkik ve Süreç Denetim Soru Hazırlama
- Konfigürasyon Yönetimi,
- Değişiklikler uygulanması Kritik personellerin belirlenmesi
- Vekalet Sistemi ve Çalışma yöntemleri
- Müşteri Mülkiyeti ve gereklilikleri
- İç ve Dış İletişimin Kurulması ve gereklilikleri
- Tasarım, tasarım doğrulama ve test süreci,
- Müşteri dokümanlarının anlaşılması için ilgili personele eğitimlerin verilmesi.
- Güvenilirlik ve sürdürülebilirlik
- Tedarikçi onayı,
- Satın alınan ürünlerin doğrulanması,
- İhale ve Teklif verme Taleplerin Gözde geçirilmesi
- Transfer Edilen İşler
- Bilgi işlem ve Bilgi Güvenliği
- İdari İşler ve İnsan Kaynakları
- Personel sorumluluk Yetkinliği ve Değerlendirilmesi
- Mühür imza yetki cizelgesi
- Personel sorumlulukları ve Kritik Personeller
- Ürünün ömrü boyunca izlenebilirlik,
- Ürün dokümantasyonu,
- Work Order ’ların hazırlanması
- PO’ların anlaşılması ve gerekli işlemlerin takibi onayı
- İmalat süreç değişikliklerinin kontrolü,
- İmalat ekipman ve takımları ile CNC programlarının kontrolü,
- Özel prosesler,
- Dış Kaynaklı Prosesler
- İzlenebilirlik
- Proseslerin Ölçülmesi
- Hedeflerin belirlenmesi ve Politikaya uygunluğu
- Muayene ve test süreçleri,
- Kalibrasyon Doğrulama ve Yapılacak işlemler.
- Bakım planlarının uygulanması (her cihaz için) takip ve güncelliği
- Liderlik ve Lider Yönetimin amacı.
- Ortak alan kullanımı veya kullanılan programlar yetki matrixleri (ERP gibi)
- Risk bazlı düşünme ve uygulama sistemleri
- Risk belirleme, azaltma kabul seviyesine getirme ve Artık riskler
- Risk Yönetiminin Yapılması
- Tehlike Olayların Değerlendirilmesi
- Kazaya Kıl Payı (Ramak Kala Olayı) bildirimleri
- ESD’ li alanlar ve Kontrol Programları
- Öneri sistemi Kurma Takip Yönetim ve Değerlendirilmesi
- Yöntemler, kaynaklar ve kayıtlar,
- Proses ve süreçlerde Kaynakların belirlenmesi
- Personel Oryantasyon ve recurrent tazeleme eğitimleri planı ve takibi.
- Depo Stok Kontrol Çalışma ve Yöntemleri depo düzeni.
- Müşteriye uygun malzeme depolama ve yer belirlenmesi
- Hurda işlemleri (HEK) ayrılmış malzeme deposu evrak ve dokümantasyonun tutulması
- Satın alınan yada Müşterinin getirdiği malzemelerin ilk giriş kontrolleri
- Ara kontrollerin uygun yerde ve müşteri isteklerine uygun yapılması takibi
- Son kontrol ve ürün teslimatının yapılması.
- Taşıma Sevkiyat, Ambalajlama ve Paketleme yöntemleri
- Proje Hazırlama, Projelerin Yönetilmesi Takibi
- Talep Teklif ihale ve Sözleşmelerin Gözden geçirilmesi Değerlendirilmesi
- Müşteriden gelen İade ve uygunsuzluklarda yapılması gerekenler
- Hata ve Uygunsuzlukların Takibi yapılması gerek işlemler
- Acılan (DÖF) lere Bir daha tekrarlanmaması için KÖK NEDEN ANALİZİ
- Düzeltici önlemler,
- İç Denetim şartları,
- İç denetçilerin secimi yada sözleşme yapılarak hizmet alma
- İlk parça muayenesi (FAI),
- Uygun olmayan ürünün elden çıkarılması,
- Sisteme giren ilk ürünün (Hammaddenin) kontrolu ve Şartları
- Sürekli iyileştirme ve Gereklilikleri

ISO 9001:2015 ve Diğer Standartlarda Artık; TURKAK (TÜRK AKRESİTASYON KURUMU) Tarafından akredite edilmiş olan Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi (ISO 9001:2015 14001:2015 ISO 27001, ISO 22000 v.b ) konularında akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgeler artık TURKAK web sayfasından yayınlanacak. 1 Nisan 2017 Tarihi itibari ile başvurusu alınan denetimi yapılan ve belgelendirilen her bir belgenin TURKAK tarafından verilecek olan bir kare kodu ve Sertifika numarası bulunmak zorundadır. Belgelendirme kuruluşlarının düzenlemiş olduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gibi belgeler TDBS (TURKAK BELGE DOĞRULAMA SİSTEMİ) Üzerinden yayınlanacaktır.

Denetim yapacak Belgelendirme şirketi sizi denetlemeye gelmeden önce TURKAK ’Kurumuna Haber verecek ve TURKAK’ da o tarihte ayrı bir denetçi göndererek Denetçiyi, Sistemi, Dokümantasyonları ve şirketi TEYİT EDECEKTİR. TURKAK tarafından verilecek olan bir kare kodu ve Sertifika numarası bulunmak zorundadır. Belgelendirme kuruluşlarının düzenlemiş olduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gibi belgeler TDBS (TURKAK BELGE DOĞRULAMA SİSTEMİ) Üzerinden yayınlanacaktır.

Aşağıda ki Linkten belgenizi doğrulayabilirsiniz.

https://tbds.turkak.org.tr/